REGULAMIN

Ostatnia modyfikacja 29-10-2021 20:15

§1. Definicje

 1. Organizator — Flame League.
 2. Mecz — pojedyncze spotkanie dwóch drużyn rozstrzygające wygranego.
 3. Grupa — sposób dzielenia drużyn w pierwszej fazie turnieju, w którym drużyna rozgrywa mecz z każdą.
 4. Uczestnik — osoba biorąca udział w turnieju.
 5. Drużyna — pojedyncza jednostka złożona z:
  • Kapitana,
  • Pięciu podstawowych zawodników,
  • Opcjonalnie Trzech rezerwowych zawodników,
  • Opcjonalnie Jednego Trenera.
 6. Kapitan — uczestnik mający stały kontakt z organizatorami turnieju oraz bezpośrednio odpowiadający za błędy swoich współzawodników. Kapitan również wlicza się do zawodników liczby zawodników.
 7. Zawodnik rezerwowy — osoba będąca zamiennikiem zawodnika, gdy ten nie będzie w stanie wziąć udziału w meczu.
 8. Trener — Uczestnik mogący brać czynny udział w meczu na specjalnym slocie przydzielonym dla trenera, który może obserwować tylko i wyłącznie zawodników ze swojej drużyny.
 9. Regulamin — zbiór reguł i zasad dotyczących owego turnieju.
 10. Dyskwalifikacja — pozbawienie drużyny prawa udziału w dalszych etapach rozgrywki danego turnieju.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją oraz obowiązkiem przestrzegania owego regulaminu.
 2. Zakazuje się promocji wszelakich marek oraz stron trzecich niepowiązanych w żaden sposób z turniejem podczas trwania turnieju.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu przed rozpoczęciem rozgrywek.
 4. Wszelkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatora.
 5. Każde złamanie regulaminu niewykryte przez organizatora powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do organizatora.
 6. Każdy uczestnik musi mieć indywidualne konto, na którym nie ma zarejestrowanej blokad VAC.
 7. Oficjalne źródła kontaktu z organizatorami znajdują się na samym dole witryny internetowej.
 8. Organizator w przypadku niezabraniu kompletu uczestników ma prawo do zmniejszenia puli nagród oraz przesunięcie rozgrywek.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje podczas tunieju, na które nie ma wpływu.

§3. Zasady zapisów

 1. Udział w turnieju może wziąć każda drużyna wypełniająca formularz zgłoszeniowy na stronie turnieju.
 2. Drużyna, która wypełniła i wysyła formularz zapisów, jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem oraz opłacenia wpisowego w przeciągu 72h od otrzymania wiadomości mailowej.
 3. Drużyna ma prawo do wypisania się z turnieju nie później niż 120h przed datą startu wydarzenia.
 4. Formularz zgłoszeniowy pozwala na zgłoszenie 5 podstawowych zawodników, opcjonalnie 3 rezerwowych zawodników oraz 1 trenera.
 5. Podczas zgłaszania drużyny wymagane jest wyznaczenie kapitana z 5 podstawowych zawodników.
 6. Drużyny znajdujące się na czarnej liście nie są brane pod uwagę podczas weryfikacji.
 7. Wpisowe wynosi 30 , można je zrealizować przelewem, paypalem lub inną formą płatności po kontakcie z organizatorem.
 8. Zwrot wpisowego jest możliwy jedynie podczas anulowania turnieju lub maksymalnie 120h od rozpoczęcia turnieju, wpisowe zostaje zwrócone na konto wpłacającego.

§4. Zasady rozgrywek

 1. Turniej rozgrywany w trzech fazach:
  • Faza grupowa w formacie BO1 (Best of one),
   1. Drużyny dzielimy przez losowanie na 8 grup, po 4 drużyny w 1 grupie.
   2. Każda drużyna rozgrywa mecz z 3 drużynami w swojej grupie.
   3. O wyborze stron decyduje runda nożowa.
   4. Z grupy awansują 2 drużyny, które uzyskały największą ilość punktów.
   5. Drużyna za wygrany mecz otrzymuje 3 punkty, w przypadku przegranej nie otrzymuje punktów.
   6. W przypadku gdy drużyny w grupie uzyskają taką samą ilość punktów, pod uwagę będzie brany bilans rund.
  • Faza drabinkowej w formacie BO3 (Best of three),
   1. Drużyny, które awansowały z fazy grupowej, zostają podzielone na pary, w których będą rywalizować.
    1. Para 1 – Drużyna z grup A wychodząca z 1 miejsca vs Drużyna z grup C wychodząca z 2 miejsca,
    2. Para 2 – Drużyna z grup B wychodząca z 1 miejsca vs Drużyna z grup D wychodząca z 2 miejsca,
    3. Para 3 – Drużyna z grup D wychodząca z 1 miejsca vs Drużyna z grup B wychodząca z 2 miejsca,
    4. Para 4 – Drużyna z grup C wychodząca z 1 miejsca vs Drużyna z grup A wychodząca z 2 miejsca,
   2. Rozgrywki liczone do fazy ćwierćfinałowej to: 1/4, 1/2 i finał
   3. O wyborze stron na trzeciej mapie decyduje runda nożowa.
 2. System wybierania mapy zostanie zorganizowany za pośrednictwem strony mapban.gg.
  • System BO1:
   1. Drużyna A — Odrzuca pierwszą mapę,
   2. Drużyna B — Odrzuca drugą mapę,
   3. Drużyna A — Odrzuca trzecią mapę,
   4. Drużyna B — Odrzuca czwartą mapę,
   5. Drużyna A — Odrzuca piątą mapę,
   6. Drużyna B — Odrzuca szóstą mapę,
   7. Mecz zostaje rozegrany na mapie która nie została odrzucona.
  • System BO3:
   1. Drużyna A — Odrzuca pierwszą mapę,
   2. Drużyna B — Odrzuca drugą mapę,
   3. Drużyna A — Wybiera pierwszą mapę,
   4. Drużyna B — Wybiera drugą mapę,
   5. Drużyna A — Odrzuca trzecią mapę,
   6. Drużyna B — Odrzuca czwartą mapę,
   7. Drużyna A — Wybiera stronę na pierwszej mapie,
   8. Drużyna B — Wybiera stronę na drugiej mapie,
   9. Trzeci mecz zostaje rozegrany na mapie, która nie została wybrana oraz odrzucona.
 3. Pula dostępnych map na turnieju to:
  • Ancient,
  • Dust 2,
  • Inferno,
  • Mirage,
  • Nuke,
  • Overpass,
  • Vertigo.
 4. W przypadku remisu drużyny rozgrywają dodatkowe rundy dogrywkowe (MR6).
 5. Drużyny mogą się opóźnić maksymalnie do 10 minut.
 6. W przypadku niepojawienia się jednej z drużyn o określonym terminie drużyna przeciwna wygrywa mecz poprzez walkower (w/o).
 7. Podczas meczu drużynie przysługują 3 przerw taktycznych, które trwają po 150 sekund.
 8. Nicki graczy podczas meczu muszą być takie same jak w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Avatary graczy nie mogą w żaden sposób być obraźliwe czy też wulgarne. Najlepiej, aby każdy zawodnik drużyny miał ustawiony taki sam avatar z logiem drużyny.
 10. Tylko i wyłącznie zawodnicy zapisani do danej drużynie mogą brać udział w rozgrywkach, nie ma możliwości, aby zawodnik niezapisany przez formularz brał udział w rozgrywkach.
  • Zawodnicy niezgłoszeni nie będą mogli wejść na serwer.
 11. Każdej drużynie przysługują zmiany zawodników rezerwowych w podstawowym składzie na edycję turnieju.
  1. O zmianach w drużynie powiadamia kapitan drużyny.
  2. Zmiany przed startem meczu muszą być konsultowane minimum 30 minut przed rozpoczęciem meczu.
  3. Zmiany można dokonywać podczas problemów zawodnika w trakcie meczu.
 12. Każdy uczestnik meczu jest zobowiązany do nagrywania demka, również trener, jeśli jest obecny.
  1. Kapitan ma możliwość poproszenia demo o wszystkich graczy przeciwnej drużyny również trenera maksymalnie do 30 minut po zakończenia meczu.
  2. Jeżeli poproszony uczestnik meczu nie jest w stanie udostępnić dema w ciągu godziny, mecz zostaje poddany na korzyść drużyny proszącej o demo.
  3. Drużyna prosząca o demo jest zobowiązana do opisania dema, ma na to 10h od otrzymania materiałów.
   Używanie oprogramowania, które zapewnia najmniejszą przewagę lub modyfikuję oryginalną wersję gry, jest surowo zabronione.
 13. Wykorzystywanie najmniejszych błędów gry czy też map na swoją korzyść jest zabronione.
 14. Wszelkiego rodzaju wyzwiska wulgaryzmy prowokowanie innych uczestników turnieju podczas rozgrywek i nie tylko są zakazane.
 15. Podczas rozgrywek drużyny mogą prowadzić transmisję, lecz na swoją odpowiedzialność, organizator nie ponosi za stream sniping.
 16. Kapitan drużyny ma prawo do protestu maksymalnie 30 minut po zakończeniu meczu.
 17. Wszystkie rozgrywki będą prowadzone na serwerze dostarczonym przez organizatora.
 18. W przypadku wystąpienia problemów z serwerem organizator dołoży wszelkich starań, aby mecz został przywrócony do stanu sprzed problemu, gdy jednak to nie będzie możliwe, mecz zostanie powtórzony.
 19. Osoby zainteresowane dostępem do GOTV proszone są o kontakt z organizatorem.
 20. Dajemy możliwość rozgrywania meczy na platformie faceit.com.

§5. Informacje o rozgrywkach

 1. Terminarz turnieju dostępny pod linkiem: https://flameleague.pl/terminarz/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w terminarzu.
 3. Podczas fazy grupowej będziemy się kontaktować z kapitanami  drużyn w związku z ustaleniem odpowiedniego czasu rozegrania meczu.

§6. Nagrody

 1. 1 Miejsce – Nagroda pieniężna 300 pln + nagroda rzeczowa 5x: Podkładka pod mysz Liocat PD 683 XXL o wymiarach 300 x 800 mm.
 2. 2 Miejsce – Nagroda pieniężna 100 pln.
 3. 3 Miejsce – Nagroda pieniężna 50 pln.
 4. MVP Turnieju  – Nagroda rzeczowa: Mysz Gamingowa Liocat 557 C.
  1. Nagrodę MVP otrzymuje zawodnik który osiągnie najwyższe KD Ratio.
   1. KD Ratio – ilość zabójstw dzielona przez ilość śmierci.
  2. KD Ratio jest liczone od fazy drabinkowej.